Sunday, August 1, 2010

پایان تلخ و تلخی بی پایان

پس از اطمینان از عدم تفاهم ، به هیچ وجه رابطه تان را  دوستانه و تریپ روشنفکری پایان ندهید.
طی قرار ملاقات آخر جوری به هم بریـــ.ـنــیــد که هیچ امکان و رویی برای بازگشت و دوست معمولی شدن وجود نداشته باشد.
رابطه ای که به گاه رفته است ، به گاه رفته است ، فرایند گــــ.ـایش را تدریجی نکنید..

2 comments:

  1. یارو رو! بلاگ سپات پاشده اومده 8ی

    ReplyDelete
  2. are movafegham tanha rahesh hamine

    ReplyDelete