Monday, May 17, 2010

زمانی برای بازی با تخـــ.ــم ها

هیچ وقت نتونستم فلسفه ی فرجه های امتحانی رو درک کنم
آخه چطور میشه وقتی بیشتر از بیست و چهار ساعت تا امتحان وقت داری درس بخونی؟
به چه انگیزه ای؟
با چه کالیبری اصلا ً؟No comments:

Post a Comment