Thursday, October 12, 2006


اصل چهارم : هر چه قدر بیشتر به درد اهمیت بدی بیشتر آزارت می ده

پ ن :کم کم دارم به این نتیجه می رسم همه ی اصول زندگی در درس اول نهفته می باشد

No comments:

Post a Comment